KØREKORT

Et kørekort udstedes med en gyldighed på maksimalt 15 år. Du skal forny dit kørekort på borgerservice. Nogle vil have brug for lægeerklæring i forbindelse med kørekortsfornyelse. Borgerservice kan oplyse om dette gælder for dig. Læs evt. Færdselsstyrelsens vejledning.

Har du brug for lægeerklæring til kørekort, kan du bestille tid på vores hjemmeside.

Mød 10 min før til udfyldelse af formular, som du får udleveret i sekretariatet.

Der kan betales med forskellige betalingskort og med Mobile Pay.

Attesten koster kr 600,-