RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

Se her om du allerede har ubrugte recepter på apoteket.

TIDSBESTILLING

Her kan du bestille tid hos lægen eller personalet.

Ved behov for akut lægehjælp bedes du kontakte os telefonisk på 70262323. Vores akutte konsultationer foregår dagligt kl 11-12.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive korte spørgsmål til lægen og personalet.

Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

INFORMATION OM HYDROCHLORTHIAZID OG HUDKRÆFT

Lægemiddelstyrelsen har nu officielt meldt følgende ud om sammenhængen mellem medicin, der indeholder hydrochlorthiazid og hudkræft:

Der er en lille forøget risiko for at udvikle basalcellekræft og pladecellekræft, hvis man bruger blodtryksmedicin med hydrochlorthiazid gennem længere tid. Det viser en gennemgang af nye studier og indberetninger, som det europæiske lægemiddelagentur EMA har foretaget.

Der er ikke fundet forøget risiko for ondartet modermærkekræft.

 

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende lægemiddel, som bruges ved behandling af forhøjet blodtryk. 

Fremover vil der i indlæggsedlen til medicin fremgå følgende:

  • At man skal tjekke sin hud regelmæssigt og gå til lægen, hvis man opdager mistænkelige hudforandringer eller sår på huden
  • At man skal begrænse eksponering for sollys og UV-stråler og bruge passende beskyttelse, når man opholder sig i solen
  • At det for patienter, som før har haft basalcellekræft og pladecellekræft, kan være relevant at overveje at skifte til en anden type medicin.

Du kan her se en liste over alle præparater, der indeholder hydrochlorthiazid.

Du kan her læse lægemiddelstyrelsens udmelding.

Skriv til os eller kom ned til en snak, om du bør skifte medicin. Som udgangspunkt finder vi ikke nyt i sagen, og har du tidligere diskuteret problemstillingen med os, ændrer ovenstående ikke på vores anbefalinger.

INFLUENZAVACCINATION 2018

Du kan igen i år blive vaccineret mod influenza i perioden 1. oktober til 31 december.

Spørg efter en vaccine, når du kommer i klinikken.

Influenzavaccination er gratis hvis du:

  • Er 65 år eller derover 
  • Har en kronisk sygdom 
  • Er svært overvægtig med et BMI > 40 
  • Er gravid og mere end 12 uger henne.
  • Er førtidspensionist.

Øvrige patienter kan købe en vaccination for 250,- alt inklusive.

 

 

NYE REGLER VEDRØRENDE MORFIN, SOVEMEDICIN OG BEROLIGENDE MEDICIN

Det er ved lov indskærpet fra sundhedsstyrelsen, at afhængighedsskabende medicin – herunder morfin, sovemedicin og beroligende medicin – kun kan udskrives ved personligt fremmøde i klinikken. Dette betyder, at brugere af ovenstående præparater fremover skal bestille tid til konsultation ved lægen eller sygeplejersken, hvis recepten skal fornyes. Recepten kan altså IKKE genfornyes per telefon eller email. Sørg derfor for at booke tid inden pillerne slipper op.

Lægen vil sammen med dig lave en behandlingsplan, som du og sygeplejersken kan følge fremover, når recepten skal fornyes.

Nedtrapning af ovenstående medicin skal forsøges regelmæssigt. 

Du kan læse lovgrundlaget her: Lovgrundlag

Du kan læse mere om nedtrapning af medicin her: Drop sovemedicin og beroligende medicin

Gode råd ved søvnbesvær: Søvnråd

NYE TILSKUDSREGLER FOR MEDICIN MOD KOL OG ASTMA PR 19 NOVEMBER 2018

Lægemiddelstyrelsen har ændret tilskudsreglerne for en række medicinske præparater mod KOL og astma. Dette betyder at tilskuddet falder bort på flere præparater med mindre, du som patient opfylder den nye tilskudsklausul. Hvis du ikke opfylder den nye tilskudsklausul, kan du fortsætte med din vanlige medicin uden tilskud eller snakke med din læge om at skifte til et præparat med tilskud.

Apotekerne er opfordret til at give dig besked, når du vil indløse recept på et af de pågældende præparater. 

Du kan kontakte din læge, hvis du får et præparat, der mister tilskud. Så finder vi ud af, om du skal skifte til et præparat med tilskud, eller om du kan fortsætte med nuværende præparat under tilskudsklausulen.

Se hele lægemiddelstyrelsens meddelelse til borgeren og hvilke præparater det drejer sig om - klik her.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...