LINKS

Prævention: Glemt p-pille
 
Sportsskader: Patienthåndbogens øvelserSportnetdoc.
 
Hvornår får jeg tilbud om kræftscreening: Kræftscreening i Region Midtjylland
 
Misbrug: Center for rusmiddelbehandling eller Anonyme alkoholikere
 
Transport til sygehus: Befordring
 
Ventetider og patientinformation: Ventetider og Patientkontoret
 
Information om sygdom og medicin: Patienthåndbogen og Medicininformation