SUKKERSYGE

Hvis du har sukkersyge eller hjertekarsygdomme (fx forhøjet blodtryk) skal du komme til regelmæssige undersøgelser i klinikken. Som regel 2-4 gange årligt. 

En gang årligt skal der foretages en årskontrol. Hos sygeplejersken får du målt dit blodtryk, taget blodprøver og evt. hjertediagram samt analyseret en urinprøve. Ugen efter kommer du til en gennemgang hos lægen eller diabetessygeplejersken, som sammen med dig vurderer, om din behandling er tilfredsstillende. Der tages også stilling til hvor hyppigt du skal gå til kontrol, og vi bestiller medicin til det kommende år. Medbring din faste medicin til din behandler, så vi sikrer os, at du faktisk også har den anbefalede medicin hjemme i medicinskabet.

Kontroller udover årskontrollen foregår som regel hos sygeplejersken.   

Generel Patient information om Hjertekarlidelser, forhøjet kolesterol og blodtryk
Generel Patient information om type 2 Sukkersyge – Diabetes type 2, DM2