STRESS, ANGST OG DEPRESSION

Livet byder på udfordringer, med- og modgang, forskellige livsfaser, foruden uforudsete hændelser, glædelige som ubehagelige - og til tider umenneskelig hårde. Desuden har sindet sit eget “liv” med psykiske op og nedture. De fleste oplever i perioder eksistentielle problemer, hvor tanker om livet og døden presser på. Langt hen ad vejen er dette naturligt og ikke sygeligt, og noget den enkelte selv kan håndtere med hjælp fra de nærmeste.

Man kan reagere med Stress på ovennævnte. Stress kan deles op i god og dårlig stress. God stress er ikke sundhedsskadeligt: man kan føle sig godt tilpas med et fortravlet hverdagsliv, hvis blot ressourcer og udfordringer stemmer overens. Dårlig/negativ stress opstår når udfordringerne overstiger ressourcerne. Det kan være langvarig stress med travlhed, hvor man over længere tid ikke får hvile. Det kan også være negative påvirkninger udefra, som man ikke magter. Dårlig/negativ stress er sundhedsskadeligt, og er man ikke selv i stand til at håndtere det inden for 4-6 uger bør man søge hjælp.

Symptomerne er søvnproblemer, træthed, svigtende koncentration og hukommelse, irritabilitet, angst, dårligt humør, ændrede vaner med hensyn til mad og drikke, øget brug af stimulanser.

Læs mere om stress her: Stress 

                                         Hvordan gør jeg noget ved det

 

Symptomerne kan komme længere ud i egentlig Angst og Depression. Disse tilstande deles op i lette, moderate og svære tilstande. Alle bør ses af læge, bla for at udelukke anden tilgrundliggende sygdom. De lette tilstande kan klares med samtaler/terapi, moderate tilstande vil ofte, og de svære tilstande altid, kræve medicinsk behandling. Terapi vil ofte ikke have effekt inde for overskuelig periode uden medicinsk behandling ved de moderate tilstande.

Du kan læse om angst og depression her: Angst

                                                                    Depression

                                                                    PsykInfo, bla kurser for patienter og pårørende

 

Regionerne tilbyder aktuelt gratis internetbaseret behandling af depression og angst uden henvisning fra læge:

                                                                          Internetpsykiatrien

 

Psykiatrisk døgn rådgivning ved akut psykisk krise 78 470 470