MINE VACCINATIONER

Find dit elektroniske vaccinationskort
Det elektroniske vaccinationskort er en del af Fælles medicinkort og adgang sker gennem medicinkortet.
 
Log på sundhed.dk med dit NemID
Vælg Se dit medicinkort
Vælg fanebladet Vaccinationer
 
eller gå til Fælles Medicinkort for at se dine vaccinationer