MINE VACCINATIONER

Find dit elektroniske vaccinationskort
Det elektroniske vaccinationskort er en del af Fælles medicinkort og adgang sker gennem medicinkortet.
 

For hurtigt overblik anbefales at bruge MinLæge app'en.

For printvenlig udgave:
Log på sundhed.dk med dit NemID
Vælg Se dit medicinkort
Vælg fanebladet Vaccinationer