ADRIENNE LOUISE IRMSCHLER

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge 2010

MALENE LINDVIG

Speciallæge i almen medicin 
Praktisende læge 2011

MERETE CHRISTENSEN

Speciallæge i almen medicin 
Praktisende læge 2015

JENS HOLMER-JENSEN

Speciallæge i almen medicin, Ph.D.
Praktiserende læge 2017

GUSTAV JOSEF LAGERGÅRD

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende Læge 2019

Mette Sejr Sørensen

Uddannelseslæge

Camilla Brinkman Bak-Ipsen

Uddannelseslæge

Lisbeth Wellejus Albertsen

Uddannelseslæge

DORIS VILLUMSEN

Social- og sundhedsassistent

KIRSTEN FARCINSEN

Sygeplejerske

BENTE BÆKGAARD

Sygeplejerske

ELNA BRISSON

Klinikassistent

LISA LYKKE PEDERSEN

Lægesekretær

LINDA QUISTORFF

Lægesekretær

KAMILLA TRELDAL

Lægesekretærelev

BETINA VESTERGAARD ANDERSEN

Praksismanager